Vyberte stránku

Storno podmínky

Storno podmínky

Kupující má právo kdykoliv objednanou službu zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky. Toto odstoupení ze strany kupujícího musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno na emailovou adresu caskavicky.eshop@gmail.com 

Při zrušení objednávky do 3 týdnů před datem konání akce je prodávající oprávněn účtovat si storno poplatek a to ve výši 60% z ceny objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

Při zrušení objednávky do 2 týdnů před datem konání akce je prodávající oprávněn účtovat si storno poplatek a to ve výši 70% z ceny objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

Při zrušení objednávky do 1 týdne před datem konání akce je prodávající oprávněn účtovat si storno poplatek a to ve výši 90% z ceny objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

V případě, že dojde ke zrušení objednávky v období mezi 1 týdnem před konanou akcí a datem konání akce, je prodávající oprávněn účtovat si storno poplatek v plné výši kupní ceny objednané služby. Tento storno poplatek se účtuje z důvodu nevyužité rezervace kapacity.